Výstava vín Šenkvice 2015

Spolok vinárov Senkvice


ŠTATÚT

15.ročníka výstavy vín

 

ORGANIZÁTOR

Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach,

Vinohradská 6, 90081 ŠENKVICE SR, IČO:30 786 851, Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu: 1481535659/0200, Registrácia: Ministerstvo vnútra SR pod VVS/1-900/90-18085 zo dňa 14.2.2001

 

 

Vážený vinár, vinárska spoločnosť- výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 15. ročníka Výstavy vín Šenkvice  2015, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre:

 

Národný salón vín Slovenskej republiky 2015

 

Dodanie a zber súťažných vzoriek

 

Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže na zbernom mieste vyplnenú prihlášku (príloha štatútu výstavy) a po 4 fľaše obsahu 0,75 l , alebo 6 fliaš  obsahu 0,5 l a menšie balenie z každej súťažnej vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo Vinotéke spolku na Chorvátskej ulici č. 105 v Šenkviciach v dňoch 16.   20.februára 2015 od 14.00 do 18.00 hodiny. Prihlášky sa môžete vypĺňať na jednotnom formulári prostredníctvom web stránky www.vinko.sk/sutaze

 

Označenie vín:

Súťažné kategórie:

názov odrody

1 Vína tiché biele suché

Ročník

2 Vína tiché biele ostatné

prívlastok (ak je)

3 Vína tiché ružové

(bez rozdielu zvyškového cukru)

kategória (podľa obsahu cukru)

4 Vína tiché červené

(bez rozdielu zvyškového cukru)

meno a adresa výrobcu

 

 

Dokladovanú deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie nebude pre túto súťaž organizátor od výrobcu vyžadovať. Podľa cukornatosti sa vína zatrieďujú vrátane zohľadnenia kyselín.

 

Štartovné za každú vzorku činí 5 € a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste. Súťažiaci so sídlom vo Šenkviciach neplatia štartovné.

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny, a to v počte do 6 fliaš. Vzorky zostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejne ochutnávke.

 

Odborné hodnotenie

Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie dňa 25. februára  2015 od 13.00 hodiny v Kultúrnom dome v Šenkviciach. Degustátori nemajú povolený vstup do prípravovne vzoriek ani k vyhodnocovaniu. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty.

 

Vína získajú nasledovné ohodnotenia:

 

Veľká zlatá medaila 92-100,0 bodov

Zlatá medaila  88-91,99 bodov

Strieborná medaila  84-87,99 bodov

Broznová medaila 80-83,9 bodov

 

Organizátor  sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V.  neudelí viac ako 30 percent medailí z celkového počtu súťažných vín.

 

Vyhodnotenie šampióna výstavy – určuje sa rozstrelom. Rozstrel sa vykonáva z bodovo najvyššie hodnotených vín v danej kategórií od rôznych komisií. Počet členov komisie v rozstrele je minimálne 5. Hodnotenie sa uskutočňuje tak, že sa určí poradie vín a vína sa oznámkujú (známkujú sa 1,3,4,5,...). Čím nižšie číslo, tým lepšie víno. Anonymné hodnotenia od degustátorov sa spočítajú pre každú vzorku, víno s najnižším počtom bodov sa považuje za najlepšie hodnotené víno a získava titul šampióna v danej kategórii.

 

Udeľovanie cien a diplomov

Na základe výsledkov budú vínam priznané ocenenia:

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  BIELYCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  ČERVENÝCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  RUŽOVÝCH VÍN

CENA STAROSTU OBCE ZA  NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŠENKVICKÉ VÍNO od výrobcu vína zo sídlom v Šenkviciach bez rozdielu veľkosti výrobcu

CENA PREDSEDU DRUŽSTVA ZA NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŠENKVICKÉ VELTLÍNSKE ZELENÉ od malovýrobcu vína zo sídlom v Šenkviciach

CENA SPOLKU vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach za najlepšie hodnotené odrodové víno slovenských novošlachtencov

CENA Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku  ZA  NAJVYŠŠIE HODNOTENÉ STARŠIE  BIELE  VÍNO SUCHÉ  

CENA ZDRUŽENIA MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA ZA NAJLEPŠIU KOLEKCIU VÍN pričom vystavovateľ musí dodať do súťaže min. 4 vzorky vín. Do hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie hodnotené vzorky vystavovateľa.

Hodnotené víno môže získať iba jednu z vyššie uvedených ocenení.

DIPLOMY pre vína ohodnotené na zlatú a striebornú medailu

 

Verejná ochutnávka vín s odovzdaním cien pre víťazov

Verejná ochutnávka vín bude dňa  14. marca 2015 od 13.00-22.00 v KIS  Šenkvice. Ceny a diplomy víťazom budú odovzdané o 16.00 hodine.

 

Samolepky  15. Výstava vín Šenkvice  2015

Samolepky s označením Šampión, Zlatá medaila, Strieborná medaila sú ochrannou známkou usporiadateľa, objednávky na ich zakúpenie prijíma usporiadateľ. Zakúpiť ich možno v deň verejnej ochutnávky vín 14. marca 2015 v KIS Šenkvice. Cena samolepky predstavuje 0,05 €

Kontakt:  p. Bočko   0905 446150, p. Ruman  0903 373 705,  p. Miko   0911 810 096

 


Ĉ
Lubos Petrik,
25. 1. 2015, 9:52
Ċ
Lubos Petrik,
25. 1. 2015, 9:52
Ċ
Lubos Petrik,
25. 1. 2015, 10:09
Comments