Výstava vín Šenkvice 2014

Spolok vinohradníkov a vinárov  Šenkvice

Vás pozýva na

 

14.ročník výstavy vín

 

     Vážený vinár, vinárska spoločnosť- výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 14. ročníka Výstavy vín

Šenkvice  2014, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre:               

                                            Národný salón vín Slovenskej republiky 2014

 

Dodanie a zber súťažných vzoriek

     Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže po 4 fľaše obsahu 0,75 l , alebo 6 fľaš  obsahu 0,5 l a menši balenie z každej súťažnej vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo Vinotéke spolku na Chorvátskej ulici v Šenkviciach v dňoch 24.   28.februára 2014 od 10.00 do 16.00 hodiny.

Označenie vín:                                                                  Súťažné kategórie:

-          názov odrody                                                        - Vína tiché biele suché

-          ročník                                                                    - Vína tiché biele ostatné

-          prívlastok (ak je)                                                   - Vína tiché ružové (bez rozdielu zvyšk. cukru)

-          kategória (podľa obsahu cukru)                             - Vína tiché červené (bez rozdielu zvyšk. cukru)

-          meno a adresa výrobcu

     Dokladovanú deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie nebude pre túto súťaž organizátor od výrobcu vyžadovať.

    Štartovné za každú vzorku činí 5 € a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste.  

     Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové

ceny, a to v počte do 6 fliaš. Vzorky zostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej

ochutnávke.

Odborné hodnotenie

     Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie dňa 5. marca  2014 od 13.00 hodiny v Kultúrnom dome v Šenkviciach. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov.Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty.

Vína získajú nasledovné ohodnotenia:

 

Veľká zlatá medaila 92-100,0 bodov

Zlatá medaila           88-91,99 bodov

Strieborná medaila   84-87,99 bodov

     Organizátor  sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V.  neudelí viac ako 30 percent medailí z celkového počtu súťažných vín.

     Každá degustačná komisia vyberie 1-2 vína do finále, v ktorom predsedovia komisií vyberú

šampiónov výstavy.

Udeľovanie cien a diplomov

Na základe výsledkov budú vínam priznané ocenenia:

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  BIELYCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  ČERVENÝCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  RUŹOVÝCH VÍN

CENA STAROSTU OBCE ZA  NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŚENKVICKÉ  VÍNO

CENA PREDSEDU DRUŹSTVA  ZA NAJLEPŚIE VELTLÍNSKE ZELENÉ

CENA ZVHV  ZA  NAJVYŠŠIE HODNOTENÉ STARŚIE  BIELE  VÍNO SUCHÉ  

CENA ZDRUŽENIA MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA ZA NAJLEPŠIU KOLEKCIU  VÍN

DIPLOMY pre vína ohodnotené na zlatú a striebornú medailu

Verejná ochutnávka vín s odovzdaním cien pre víťazov

Verejná ochutnávka vín bude dňa  15. marca 2014 od 13.00-22.00 v KIS  Šenkvice

 Ceny víťazom budú odovzdané o 16.00 hodine.

Samolepky  14. Výstava vín Šenkvice  2014

    Samolepky s označením Šampión, Zlatá medaila, Strieborná medaila sú ochrannou známkou

usporiadateľa, objednávky na ich zakúpenie prijíma usporiadateľ.

Kontakt:  p. Bočko   0905 446150, p. Ruman  0903 373 705,  p. Miko   0911 810 096

Budeme radi ak nám vyplnenú prihlášku zašlete vopred v elektronickej podobe na adresu petrik@senkvickevino.sk. Formulár prihlášky si môžete stiahnuť tu: Prihláška vín na 14. ročník výstavy vín Šenkvice 2014
Podstránky (1): Výsledky výstavy 2014
Comments