Výstava vín Šenkvice 2013

Spolok vinohradníkov a vinárov  Šenkvice

Vás pozýva na

13.ročník výstavy vín

Vážený vinár, vinárska spoločnosť- výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 13. ročníka Výstavy vín Šenkvice  2013, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre:               

                                            Národný salón vín Slovenskej republiky 2013

Dodanie a zber súťažných vzoriek

     Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže po 4 fľaše obsahu 0,75 l , alebo 6 fľaš  obsahu 0,5 l a  menšie balenie a to z každej súťažnej vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo Vinotéke spolku na Chorvátskej ulici v Šenkviciach v dňoch 26. februára - 1. marca 2013 od 10.00 do 16.00 hodiny.

Označenie vín:

názov odrody, ročník, prívlastok (ak je zvyškový cukor), kategória (podľa obsahu cukru), meno a adresa výrobcu

 Súťažné kategórie:

Vína tiché biele suché

Vína tiché biele ostatné

Vína tiché ružové (bez rozdielu zvyšk. cukru)

Vína tiché červené (bez rozdielu zvyšk. cukru)

Dokladovanú deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie nebude pre túto súťaž organizátor od výrobcu vyžadovať.

Štartovné za každú vzorku činí 3 € a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste.  

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny, a to v počte do 6 fliaš. Vzorky zostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Odborné hodnotenie

Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie dňa 5. marca  2013 od 13.00 hodiny. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty. Vína získajú nasledovné ohodnotenia:

 

Veľká zlatá medaila 92-100,0 bodov

Zlatá medaila           88-91,99 bodov

Strieborná medaila   84-87,99 bodov

Organizátor  sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V.  neudelí viac ako 30 percent medailí z celkového počtu súťažných vín. Každá degustačná komisia vyberie 1-2 vína do finále, v ktorom predsedovia komisií vyberú šampiónov výstavy.

Udeľovanie cien a diplomov

Na základe výsledkov budú vínam priznané ocenenia:

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  BIELYCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  ČERVENÝCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  RUŹOVÝCH VÍN

CENA STAROSTU OBCE ZA  NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŚENKVICKÉ  VÍNO

CENA PREDSEDU DRUŹSTVA  ZA NAJLEPŚIE VELTLÍNSKE ZELENÉ 

CENA ZDRUŽENIA MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA ZA NAJLEPŠIU KOLEKCIU  VÍN

DIPLOMY pre vína ohodnotené na zlatú a striebornú medailu

Verejná ochutnávka vín s odovzdaním cien pre víťazov

Verejná ochutnávka vín bude dňa  16. marca 2013 od 13.00-22.00 v KIS  Šenkvice. Ceny víťazom budú odovzdané o 16.00 hodine.

Samolepky  13. Výstava vín Šenkvice  2013

Samolepky s označením Šampión, Zlatá medaila, Strieborná medaila sú ochrannou známkou usporiadateľa, objednávky na ich zakúpenie prijíma usporiadateľ.

Kontakt: p. Ruman  0903 373705,   p. Šarmír   0905516635 ,  p. Bočko   0905 446150

Ċ
Lubos Petrik,
11. 2. 2013, 7:25
Comments