Výstava vín Šenkvice 2012

Všetko o výstave vín Šenkvice 2012

Spolok vinohradníkov a vinárov Šenkvice si Vás dovoľuje pozvať na VÝSTAVU VÍN ŠENKVICE 2012. Táto výstava je zaradená do nominačných výstav pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2012. 

VEREJNÁ DEGUSTÁCIA vína

Verejná degustácia vystavených vzoriek vína sa uskutoční 17. marca 2012 v Kultúrnom a informačnom stredisku (KIS) Šenkvice od 13:00 hod. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení a diplomov bude o 16:00 hod.

 Víno ODBORNÁ  DEGUSTÁCIA

      Hodnotenie prihlásených vzoriek vín sa bude konať 8. marca  o 14:00 hod v KIS Šenkvice. Vína budú hodnotené 100 bodovým systémom medzinárodnej únie enológov (O.I.V.) Členovia hodnotiacich komisií budú vinárski odborníci pozvaní organizátorom. Na výbere ŠAMPIÓNOV  sa zúčastnia predsedovia komisií, po predchádzajúcej nominácii od jednotlivých degustačných komisií.

Víno - ZBERNÉ  MIESTO

Vzorky vín je potrebné dodať v termíne od 1. do 5. marca (okrem nedele) v čase od 10:00 do 18:00 hod do vinotéky spolku – OBECNÝ DOM, Chorvátska ul. Č. 105. Vystavovatelia poskytnú z každej vzorky 4 fľaše vína.  Každá fľaša musí byť označená nasledovnými údajmi:

-          názov odrody

-          ročník

-          prívlastok

-          kategória (podľa obsahu cukru)

-          meno a adresa výrobcu

Dokladovať deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie sa pre túto súťaž nevyžaduje. Štartovné za každú vzorku činí 3 EUR a súťažiaci ju zaplatí priamo na zbernom mieste.

 Víno - ZATRIEDENIE

      Súťažné vína budú zatriedené do nasledovných kategórií:

1.)    vína tiché biele suché

2.)    vína tiché biele ostatné

3.)    vína tiché ružové

4.)    vína tiché červené

 

BODOVANIE  A OCENENIA

 Veľká zlatá medaila    92,00 -100,00

 Zlatá medaila               88,00 – 91,99                                                 

Strieborná medaila       84,00 – 87,99

Bronzová medaila         80,00 – 83,99

Šampión bielych vín

Šampión červených vín

Šampión ružových vín.

Najlepšie biele víno z kategórie 2 (ostatné)

Najlepšie Veltlínske zelené zo Šenkvíc

Najlepšia kolekcia vín (cena združenia MVC)

Diplomy pre vína ohodnotené na veľkú zlatú, zlatú a striebornú medailu.

Organizátor sa zaväzuje, že podľa pravidiel O.I.V. neudelí viac ako 30% z celkového počtu súťažných vín.

SAMOLEPKY na víno

Samolepky VÝSTAVA VÍN ŠENKVICE 2012  s označením Šampión, Zlatá medaila, Strieborná medaila sú ochrannou známkou usporiadateľa. Objednávky na ich zakúpenie prijíma organizátor.

KONTAKTY

Bočko     0905 446 150

Šarmír    0905 516 635

Ruman  0903 373 705