Meteostanica vinohradnícky náučný chodník

V rámci budovania vinohradníckeho náučného chodníka bola zriadená špecializovaná metoestanica. Umiestnená je priamo vo vinici za Obecným domom v Šenkviciach. Všetky výstupy vrátane prognóz nájdete na týchto linkách:

prehľad sumárnych efektívnych teplôt /pro záujemcov, ktorí si chcete spočítať vývoj najrôznejších škodcov/

signalizácia múčnatky podľa Kasta /doporučuje sa riadiť hodnotou 7-mi dňového priemeru/

Dáta pre program GALATI:


výkaz pro program GALATI /stačí si vytlačiť na začiatku sezóny a potom len doplňať potrebné údaje/
Comments