17. ročníka výstavy vín Šenkvice

uverejnené 25. 1. 2017, 21:51 používateľom Ivan Fekete   [ aktualizované 25. 1. 2017, 22:02 ]

Vážený vinár, vinárska spoločnosť- výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 17. ročníka Výstavy vín Šenkvice  2017, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre:

Národný salón vín Slovenskej republiky 2017

 

Dodanie a zber súťažných vzoriek

Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže na zbernom mieste vyplnený prihlášku (príloha štatútu výstavy) a po 4 fľaše obsahu    0,75 l , alebo 6 fliaš  obsahu 0,5 l a menšie balenie z každej súťažnej vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo sídle spolku na Chorvátskej ulici č. 105 v Šenkviciach v dňoch  28. februára až 2. marca 2017 v čase od 14.00 do 18.00 hodiny a 3. marca 2017 v čase od 10.00 do 18.00 hodiny. Vystavovateľ je povinný pred odovzdaním vzoriek predložiť vyplnenú prihlášku. Každá vzorka musí byť označená minimálne s nasledovnými údajmi:


Označenie vín:

Súťažné kategórie:

názov odrody

1 Vína tiché biele suché

Ročník

2 Vína tiché biele ostatné

prívlastok (ak je)

3 Vína tiché ružové

(bez rozdielu zvyškového cukru)

kategória (podľa obsahu cukru)

4 Vína tiché červené

(bez rozdielu zvyškového cukru)

meno a adresa výrobcu


Dokladovanú deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie nebude pre túto súťaž organizátor od výrobcu vyžadovať. Podľa cukornatosti sa vína zatrieďujú vrátane zohľadnenia kyselín. Štartovné za každú vzorku činí 5€ a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste. Súťažiaci so sídlom v Šenkviciach neplatia štartovné.

 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny, a to v počte 6 fliaš. Vzorky zostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Odborné hodnotenie

Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie dňa 7. marca  2017 od 13.00 hodiny v Kultúrnom dome v Šenkviciach. Degustátori nemajú povolený vstup do prípravovne vzoriek ani k vyhodnocovaniu. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty.

Vína získajú nasledovné ohodnotenia:

Veľká zlatá medaila   92-100,0 bodov

Zlatá medaila             88-91,99 bodov

Strieborná medaila   84-87,99 bodov

Bronzová medaila      80-83,9 bodov

Organizátor  sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V.  neudelí viac ako 30 percent medailí z celkového počtu súťažných vín.

 Vyhodnotenie šampióna výstavy – určuje sa rozstrelom. Rozstrel sa vykonáva z bodovo najvyššie hodnotených vín v danej kategórií od rôznych komisií. Počet členov komisie v rozstrele je minimálne 5. Hodnotenie sa uskutočňuje tak, že sa určí poradie vín a vína sa oznámkujú (známkujú sa 1,2,3,4,5,...). Čím nižšie číslo, tým lepšie víno. Anonymné hodnotenia od degustátorov sa spočítajú pre každú vzorku, víno s najnižším počtom bodov sa považuje za najlepšie hodnotené víno a získava titul šampióna v danej kategórii.

Udeľovanie cien a diplomov

Na základe výsledkov budú vínam priznané ocenenia:

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  BIELYCH  suchých VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  BIELYCH  VÍN so zvyškovým cukrom

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  ČERVENÝCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  RUŽOVÝCH VÍN

CENA STAROSTU OBCE ZA  NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŠENKVICKÉ VÍNO od výrobcu vína zo sídlom v Šenkviciach bez rozdielu veľkosti výrobcu

CENA PREDSEDU DRUŽSTVA ZA NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŠENKVICKÉ VELTLÍNSKE ZELENÉ od malovýrobcu vína zo sídlom v Šenkviciach

CENA SPOLKU vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach za najlepšie hodnotené odrodové víno slovenských novošlachtencov

CENA Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku  ZA  NAJVYŠŠIE HODNOTENÉ STARŠIE  BIELE  VÍNO SUCHÉ  

CENA ZDRUŽENIA MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA ZA NAJLEPŠIU KOLEKCIU VÍN pričom vystavovateľ musí dodať do súťaže min. 4 vzorky vín. Víno musí byť vyrobené z hrozna dopestovaného v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.  Do hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie hodnotené vzorky vystavovateľa.

Hodnotené víno môže získať iba jednu z vyššie uvedených ocenení.

DIPLOMY pre vína ohodnotené na zlatú a striebornú medailu

Verejná ochutnávka vín s odovzdaním cien pre víťazov

Verejná ochutnávka vín bude dňa  18. marca 2017 od 14.00-21.00 v KIS  Šenkvice. Ceny a diplomy víťazom budú odovzdané o 16.00 hodine.

Samolepky  17. Výstava vín Šenkvice  2017

Samolepky s označením Šampión, Zlatá medaila, Strieborná medaila sú ochrannou známkou usporiadateľa, objednávky na ich zakúpenie prijíma usporiadateľ. Zakúpiť ich možno v deň verejnej ochutnávky vín 18. marca 2017 v KIS Šenkvice. Cena samolepky predstavuje 0,05 €. Samolepky je možné objednať mailom na vino@mbocko.sk alebo telefonicky.

Kontakt:  p. Bočko   0905 446150, p. Ruman  0903 373 705,  p. Miko   0911 810 096

Ĉ
Ivan Fekete,
25. 1. 2017, 21:51
Ċ
Ivan Fekete,
25. 1. 2017, 21:51
Comments