16. ročník výstavy vín v Šenkviciach

uverejnené 31. 1. 2016, 13:07 používateľom Ivan Fekete   [ aktualizované 5. 2. 2016, 22:33 ]

Drahí výrobcovia vína,srdečné Vás pozývame na 16. ročník výstavy vín v Šenkviciach. Táto výstava je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2015.

Vzorky môžete odovzd v dňoch 17. až 19. februára 2016  v čase od 14:00 do 18:00 hod. na zbernom mieste - Vinotéke spolku na Chorvátskej ulici č. 105 v Šenkviciach. Štartovné je 5,- Eur/vzorka.

Verejná ochutnávka vín bude dňa  12. marca 2016 od 14.00-21.00 v KIS  Šenkvice. Ceny a diplomy víťazom budú odovzdané o 16.00 hodine.


ŠTATÚT

16. ročníka výstavy vín

 ORGANIZÁTOR

Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach,

Vinohradská 6, 90081 ŠENKVICE SR, IČO:30 786 851, Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu: 1481535659/0200, Registrácia: Ministerstvo vnútra SR pod VVS/1-900/90-18085 zo dňa 14.2.2001

 

Vážený vinár, vinárska spoločnosť- výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 16. ročníka Výstavy vín Šenkvice  2016, ktorú organizuje Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach ako člen združenia Malokarpatská vínna cesta. Táto výstava je je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre:

Národný salón vín Slovenskej republiky 2016

 

Dodanie a zber súťažných vzoriek

 

Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže na zbernom mieste vyplnený prihlášku (príloha štatútu výstavy) a po 4 fľaše obsahu 0,75 l , alebo 6 fliaš  obsahu 0,5 l a menšie balenie z každej súťažnej vzorky. Zberné miesto pre vzorky je vo sídle spolku na Chorvátskej ulici č. 105 v Šenkviciach v dňoch 17.   19. februára 2016 od 14.00 do 18.00 hodiny. Vystavovateľ je povinný pred odovzdaním vzoriek predložiť vyplnenú prihlášku. Každá vzorka musí byť označená minimálne s nasledovnými údajmi:

 

Označenie vín:

Súťažné kategórie:

názov odrody

1 Vína tiché biele suché

ročník

2 Vína tiché biele ostatné

prívlastok (ak je)

3 Vína tiché ružové

(bez rozdielu zvyškového cukru)

kategória (podľa obsahu cukru)

4 Vína tiché červené

(bez rozdielu zvyškového cukru)

meno a adresa výrobcu

 

 

Dokladovanú deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie nebude pre túto súťaž organizátor od výrobcu vyžadovať. Podľa cukornatosti sa vína zatrieďujú vrátane zohľadnenia kyselín.

Štartovné za každú vzorku činí 5€ a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste. Súťažiaci so sídlom v Šenkviciach neplatia štartovné.

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny, a to v počte 6 fliaš. Vzorky zostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

 

 

Odborné hodnotenie

Hodnotenie vzoriek vín vykonajú 5-členné odborné degustačné komisie dňa 1. marca  2016 od 14.00 hodiny v Kultúrnom dome v Šenkviciach. Degustátori nemajú povolený vstup do prípravovne vzoriek ani k vyhodnocovaniu. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty.

 

Vína získajú nasledovné ohodnotenia:

                        Veľká zlatá medaila   92-100,0 bodov

                         Zlatá medaila             88-91,99 bodov

Strieborná medaila   84-87,99 bodov

Bronzová medaila      80-83,9 bodov

 

Organizátor  sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V.  neudelí viac ako 30 percent medailí z celkového počtu súťažných vín.

 

Vyhodnotenie šampióna výstavy – určuje sa rozstrelom. Rozstrel sa vykonáva z bodovo najvyššie hodnotených vín v danej kategórií od rôznych komisií. Počet členov komisie v rozstrele je minimálne 5. Hodnotenie sa uskutočňuje tak, že sa určí poradie vín a vína sa oznámkujú (známkujú sa 1,2,3,4,5,...). Čím nižšie číslo, tým lepšie víno. Anonymné hodnotenia od degustátorov sa spočítajú pre každú vzorku, víno s najnižším počtom bodov sa považuje za najlepšie hodnotené víno a získava titul šampióna v danej kategórii.

 

Udeľovanie cien a diplomov

Na základe výsledkov budú vínam priznané ocenenia:

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  BIELYCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  ČERVENÝCH VÍN

ŠAMPIÓN VÝSTAVY  RUŽOVÝCH VÍN

CENA STAROSTU OBCE ZA  NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŠENKVICKÉ VÍNO od výrobcu vína zo sídlom v Šenkviciach bez rozdielu veľkosti výrobcu

CENA PREDSEDU DRUŽSTVA ZA NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŠENKVICKÉ VELTLÍNSKE ZELENÉ od malovýrobcu vína zo sídlom v Šenkviciach

CENA SPOLKU vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach za najlepšie hodnotené odrodové víno slovenských novošlachtencov

CENA Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku  ZA  NAJVYŠŠIE HODNOTENÉ STARŠIE  BIELE  VÍNO SUCHÉ  

CENA ZDRUŽENIA MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA ZA NAJLEPŠIU KOLEKCIU VÍN pričom vystavovateľ musí dodať do súťaže min. 4 vzorky vín. Víno musí byť vyrobené z hrozna dopestovaného v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.  Do hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie hodnotené vzorky vystavovateľa.

Hodnotené víno môže získať iba jednu z vyššie uvedených ocenení.

DIPLOMY pre vína ohodnotené na zlatú a striebornú medailu

 

Verejná ochutnávka vín s odovzdaním cien pre víťazov

Verejná ochutnávka vín bude dňa  12. marca 2016 od 14.00-21.00 v KIS  Šenkvice. Ceny a diplomy víťazom budú odovzdané o 16.00 hodine.

 

Samolepky  16. Výstava vín Šenkvice  2016

Samolepky s označením Šampión, Zlatá medaila, Strieborná medaila sú ochrannou známkou usporiadateľa, objednávky na ich zakúpenie prijíma usporiadateľ. Zakúpiť ich možno v deň verejnej ochutnávky vín 12. marca 2016 v KIS Šenkvice. Cena samolepky predstavuje 0,05 €. Samolepky je možné objednať mailom na vino@mbocko.sk alebo telefonicky.

 

Kontakt:  p. Bočko   0905 446150, p. Ruman  0903 373 705,  p. Miko   0911 810 096


Ĉ
Ivan Fekete,
31. 1. 2016, 13:13
Ċ
Ivan Fekete,
31. 1. 2016, 13:13
ĉ
Ivan Fekete,
5. 2. 2016, 22:33
Comments